ปรากฏการณ์ฟ้า 2560

ปรากฏการณ์ฟ้า 2560

โดย พัลลาส (Pallas@horauranian.com)
3 มกราคม 2560

คำนวณโดยใช้จักรราศีแบบสายนะ (Tropical Zodiac) ที่ใช้ในโหราศาสตร์สากล (ซึ่งจะไม่ตรงกับจักรราศีนิรายนะที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย) และบอกเวลา ณ เวลามาตรฐานประเทศไทย คำนวณลัคนาและเมอริเดียน ณ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2560 หรือ ค.ศ. 2017

มีอุปราคา หรือ คราส (Eclipse) เกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง (เท่ากับ ปี 2559 ที่เกิด 4 ครั้ง) ดังต่อไปนี้

1.จันทรุปราคาเงามัว 11 ก.พ. 2560 เวลา 7:44 น. ตำแหน่งคราส ราศีสิงห์ 22 องศา 34 ลิบดา ขนาดของคราส 0.988

2.สุริยุปราคาวงแหวน 26 ก.พ. 2560 เวลา 21:53 น. ตำแหน่งคราส ราศีมีน 8 องศา 12 ลิบดา เกิดนาน 0 นาที 44 วินาที ในประเทศไทยมองไม่เห็น

3.จันทรุปราคาบางส่วน 8 ส.ค. 2560 เวลา 1:21 น. ตำแหน่งคราส ราศีกุมภ์ 15 องศา 30 ลิบดา ขนาดของคราส 0.246 ประเทศไทยสามารถมองเห็นได้

4. สุริยุปราคาเต็มดวง 22 สิงหาคม 2560 เวลา 1:25 น.ตำแหน่งคราส ราศีสิงห์ 28 องศา 53 ลิบดา เกิดนาน 2 นาที 40 วินาที เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่พาดผ่านประเทศสหรัฐอเมริกา คล้ายๆกับที่ประเทศไทยเคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2538

วันเวลาที่ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าจรราศี เพื่อใช้คำนวณดวงชะตาแต่ละไตรมาส ได้แก่

1) วสันตวิษุวัต (Spring Equinox) 20 มีนาคม 2560 เวลา 17:30 น. ลัคนาอยู่ 16 กันย์ เมอริเดียนอยู่ 17 มิถุน

2) ครีษมายัน (Summer Solstice) 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11:25 น. ลัคนาอยู่ 16 กันย์ เมอริเดียนอยู่ 17 มิถุน

3) ศารทวิษุวัต (Autumn Equinox) 23 กันยายน 2560 เวลา 3:03 น. ลัคนาอยู่ 14 สิงห์ เมอริเดียนอยู่ 15 พฤษภ

4) เหมายัน (Winter Solstice) 21 ธันวาคม 2560 เวลา 23:29 น. ลัคนาอยู่ 18 กันย์ เมอริเดียนอยู่ 19 มิถุน

ดูจากตำแหน่งลัคนาและเมอริเดียนของวันสำคัญทั้งสี่แล้ว พบว่า สำหรับผู้ที่เกิดราวๆ 10 กันยายน และ 8 มิถุนายน แล้ว ปี 2560 น่าจะเป็นปีสำคัญและท้าทายของพวกเขาเลยทีเดียว

ลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ ในปี 2560

เริ่มจากดาวพุธโคจรพักร์ (ถอยหลัง) ปี 2560 นี้มีทั้งหมด 4 ครั้ง

ครั้งแรก เป็นการถอยหลังต่อเนื่องมาตั้งแต่ 19 ธ.ค. 2559 จนถึง 8 ม.ค. 2560 เวลา 16:44 น.

ครั้งที่ 2 เริ่ม 10 เม.ย. 2560 เวลา 6:15 น. ถึง 3 พ.ค. 2560 เวลา 23:34 น.

ครั้งที่ 3 เริ่ม 13 ส.ค. 2560 เวลา 8:02 น. ถึง 5 ก.ย. 2560 เวลา 18:31 น.

ครั้งที่ 4 เริ่ม 3 ธ.ค. 2560 เวลา 14:35 น. ถึง 23 ธ.ค. 2560 เวลา 8:52 น.

ช่วงเวลาดังกล่าว ควรระมัดระวังการทำข้อตกลงสัญญาครับ

ดาวศุกร์  อยู่ปลายราศีกุมภ์ตอนเริ่มปี โคจรถอยหลัง 1 ครั้ง ระหว่าง 4 มีนาคม – 15 เมษายน 2560

ดาวอังคาร อยู่ในราศีมีนตอนเริ่มปี และปีนี้ไม่มีการโคจรถอยหลัง

ดาวพฤหัส เริ่มต้นปีอยู่ที่ 21 องศา ราศีตุล
เริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 6 ก.พ. 2560 เวลา 13:54 น.
โดยถอยไปจนถึง 13 องศาราศีตุล และกลับมาโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 21:04 น.
จนกระทั่งยกเข้าราศีพิจิก ในวันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 20:21 น.
ตำแหน่งส่งท้ายปีที่ 16 องศาราศีพิจิก
ชาวราศีตุล ถือว่าอยู่ในจังหวะก้าวหน้าเติบโตของชีวิต

ดาวเสาร์ เริ่มต้นปีที่ 21 องศา ราศีธนู
พอมาถึงปลายราศีธนู (27 องศา  47.7 ลิบดา) ก็จะเริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2560 เวลา 12:07 น.
จนถึงตำแหน่ง 21 องศา 11 ลิบดา ราศีธนู ก็จะเริ่มโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 19:09 น.
ยกจากราศีธนู เข้าราศีมกร ในวันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 11:50 น.
ชาวราศีธนู ต้องอดทนกับข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิต จนถึงปลายปีหน้า ปัญหาจึงจะคลี่คลายไป

ดาวมฤตยู อยู่ในราศีเมษตลอดปี
จะเริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 3 ส.ค. 2560 และโคจรถอยหลังไปจนสิ้นปี

ดาวเนปจูน อยู่ในราศีมีนตลอดปี
เริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2560
โดยจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 22 พ.ย. 2560

ดาวพลูโต อยู่ในราศีมกร ตลอดปี
โดยจะโคจรถอยหลังระหว่าง 20 เม.ย. 2560 จนถึง 29 ก.ย. 2560

ราหู (จริง)  เริ่มปีในราศีกันย์ ย้ายเข้าราศีสิงห์ในวันที่ 10 พ.ค. 2560ตลอดปี

การทำมุมสำคัญของดาวเคราะห์ชั้นนอกในปี 2560

5 ม.ค. เนปจูน ตรีโกณ โครโนส

2 มี.ค.  พลูโต ตั้งฉาก เซอุส
3 มี.ค. พฤหัส เล็ง มฤตยู
28 มี.ค. เนปจูน ตรีโกณโพไซดอน
31 มี.ค. พฤหัส ตั้งฉาก พลูโต

7 เม.ย. พฤหัส กุม เซอุส

19 พ.ค. เสาร์ ตรีโกณ มฤตยู
31 พ.ค. แอดเมตอส ยกเข้า ราศีมิถุน

14 มิ.ย. มฤตยู ตรีโกณ คิวปิโด

30 ก.ค. พลูโต ตั้งฉาก เซอุส

2 ส.ค. วัลคานุส ยกเข้าราศีสิงห์
5 ส.ค. พฤหัส ตั้งฉาก พลูโต
6 ส.ค. พฤหัส กุม เซอุส

28 ก.ย. พฤหัส เล็ง มฤตยู

1 ต.ค. เนปจูน ตรีโกณ โพไซดอน
14 ต.ค. พฤหัส ตั้งฉาก วัลคานุส
17 ต.ค. มฤตยู ตรีโกณ คิวปิโด
17 ต.ค. พฤหัส กุม อพอลลอน

11 พ.ย. เสาร์ ตรีโกณ มฤตยู
14 พ.ย. พฤหัส ตรีโกณ ฮาเดส
29 พ.ย. เสาร์ กุม คิวปิโด

1 ธ.ค. พฤหัส ตรีโกณ โครโนส
3 ธ.ค. พฤหัส ตรีโกณ เนปจูน
5 ธ.ค. แอดเมตอส ถอยเข้าราศีพฤษภ
11 ธ.ค. พฤหัส กุม โพไซดอน

ภาพดวงอาทิตย์ยกเข้าราศีมกร 21 ธ.ค. 2559 เพื่อดูความเป็นไปโลกในปี 2560

ingress21dec2016

ปรากฏการณ์ฟ้า 2559

ปรากฏการณ์ฟ้า 2559

โดย พัลลาส (Pallas@horauranian.com)
3 มกราคม 2559

คำนวณโดยใช้จักรราศีแบบสายนะ (Tropical Zodiac) ที่ใช้ในโหราศาสตร์สากล (ซึ่งจะไม่ตรงกับจักรราศีนิรายนะที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย) และบอกเวลา ณ เวลามาตรฐานประเทศไทย คำนวณลัคนาและเมอริเดียน ณ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2559 หรือ ค.ศ. 2016

มีอุปราคา หรือ คราส (Eclipse) เกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง (เท่ากับ ปี 2558 ที่เกิด 4 ครั้ง) ดังต่อไปนี้

1. สุริยุปราคาเต็มดวง 9 มี.ค. 2559 เวลา 8:57 น. ตำแหน่งคราส ราศีมีน 18 องศา 56 ลิบดา เกิดนาน 4 นาที 10 วินาที ในประเทศไทยมองเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน

2. จันทรุปราคาเงามัว 23 มี.ค. 2559 เวลา 19:00 น. ตำแหน่งคราส ราศีตุล 3 องศา 10 ลิบดา ขนาดของคราส 0.775

3. สุริยุปราคาวงแหวน 1 ก.ย. 2559 เวลา 16:07 น. ตำแหน่งคราส ราศีกันย์ 9 องศา 21 ลิบดา เกิดนาน 3 นาที 5 วินาที

4. จันทรุปราคาเงามัว 17 ก.ย. 2559 เวลา 1:54 น. ตำแหน่งคราส ราศีมีน 24 องศา 13 ลิบดา ขนาดของคราส 0.908

วันเวลาที่ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าจรราศี เพื่อใช้คำนวณดวงชะตาแต่ละไตรมาส ได้แก่

1) วสันตวิษุวัต (Spring Equinox) 20 มีนาคม 2559 เวลา 11:30 น. ลัคนาอยู่ 22 มิถุน เมอริเดียนอยู่ 15 มีน

2) ครีษมายัน (Summer Solstice) 21 มิถุนายน 2559 เวลา 5:34 น. ลัคนาอยู่ 25 มิถุน เมอริเดียนอยู่ 17 มีน

3) ศารทวิษุวัต (Autumn Equinox) 22 กันยายน 2559 เวลา 21:21 น. ลัคนาอยู่ 24 พฤษภ เมอริเดียนอยู่ 15 กุมภ์

4) เหมายัน (Winter Solstice) 21 ธันวาคม 2559 เวลา 17:44 น. ลัคนาอยู่ 29 มิถุน เมอริเดียนอยู่ 21 มีน

ลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ ในปี 2559

เริ่มจากดาวพุธโคจรพักร์ (ถอยหลัง) ปี 2559 นี้มีทั้งหมด 4 ครั้ง

ครั้งแรก เริ่ม 5 ม.ค. 2559 เวลา 20:06 น. ถึง 26 ม.ค. 2559 เวลา 4:51 น.

ครั้งที่ 2 เริ่ม 29 เม.ย. 2559 เวลา 0:21 น. ถึง 22 พ.ค. 2559 เวลา 20:21 น.

ครั้งที่ 3 เริ่ม 30 ส.ค. 2559 เวลา 20:05 น. ถึง 22 ก.ย. 2559 เวลา 12:32 น.

ครั้งที่ 4 เริ่ม 19 ธ.ค. 2559 เวลา 17:56 น. ถึง 8 ม.ค. 2560 เวลา 16:44 น.

ช่วงเวลาดังกล่าว ควรระมัดระวังการทำข้อตกลงสัญญาครับ

ดาวศุกร์ ไม่มีการโคจรถอยหลัง

ดาวอังคาร อยู่ในราศีตุลตอนเริ่มปี และ
ยกจากราศีตุลเข้าราศีพิจิก ในวันที่ 3 ม.ค. 2559 เวลา 21:32 น.
ยกจากราศีพิจิกเข้าราศีธนู ในวันที่ 6 มี.ค. 2559 เวลา 9:28 น.
เริ่มโคจรถอยหลังในราศีธนู วันที่ 17 เม.ย. 2559 เวลา 19:15 น.
จนถอยกลับเข้าราศีพิจิกในวันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 20:51 น.
โคจรเดินหน้าอีกครั้ง ในวันที่ 30 มิ.ย. 2559 เวลา 6:39 น.
จนยกเข้าราศีธนูอีกทีในวันที่ 3 ส.ค. 2559 เวลา 0:49 น.

ดาวพฤหัส เริ่มต้นปีอยู่ที่ 23 องศา ราศีกันย์
เริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 8 ม.ค. 2559 เวลา 11:41 น.
และกลับมาโคจรเดินหน้าตลอดอีกครั้งในวันที่ 9 พ.ค. 2559 เวลา 19:16 น.
จนกระทั่งยกเข้าราศีตุล ในวันที่ 9 ก.ย. 2559 เวลา 18:18 น.

ดาวเสาร์ เริ่มต้นปีที่ราศีธนู
จะเริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 17:02 น.
จากนั้น จะเริ่มโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 13 ส.ค. 2559 โดยอยู่ในราศีธนูตลอดปี

ดาวมฤตยู เริ่มต้นปีในราศีเมษ
และจะเริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 30 ก.ค. 2559
จนถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2559 จึงโคจรเดินหน้าอีกครั้ง

ดาวเนปจูน อยู่ในราศีมีนตลอดปี
เริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่ 13 มิ.ย. 2559
โดยจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 20 พ.ย. 2559

ดาวพลูโต อยู่ในราศีมกร ตลอดปี
โดยจะโคจรถอยหลังระหว่าง 18 เม.ย. 2559 จนถึง 26 ก.ย. 2559

ราหู (จริง) อยู่ในราศีกันย์ตลอดปี

การทำมุมสำคัญของดาวเคราะห์ชั้นนอกในปี 2559

8 ก.พ. ดาวเนปจูน ตรีโกณ ดาวโครโนส
25 ก.พ. ดาวมฤตยู เล็ง ดาวเซอุส

17 มี.ค. 2559 ดาวพฤหัส ตรีโกณ ดาวพลูโต
23 มี.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวเสาร์

10 เม.ย. ดาวพลูโต ตั้งฉาก ดาวเซอุส

12 พ.ค. ดาวเนปจูน ตรีโกณ ดาวโพไซดอน
26 พ.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวเสาร์

15 มิ.ย. ดาวพลูโต ตั้งฉาก ดาวเซอุส
18 มิ.ย. ดาวเสาร์ ตั้งฉาก ดาวเนปจูน
26 มิ.ย. ดาวพฤหัส ตรีโกณ ดาวพลูโต

16 ก.ค. ดาวแอดเมตอส ยกเข้าราศีมิถุน

8 ส.ค. ดาวเนปจูน ตรีโกณ ดาวโพไซดอน
16 ส.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวคิวปิโด

7 ก.ย. ดาวเนปจูน ตรีโกณ ดาวโครโนส
10 ก.ย. ดาวพฤหัส ตรีโกณ ดาวแอดเมตอส
10 ก.ย. ดาวเสาร์ ตั้งฉาก ดาวเนปจูน
16 ก.ย. ดาววัลคานุส ยกเข้าราศีสิงห์

10 ต.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวเฮเดส
14 ต.ค. ดาวแอดเมตอส ถอยกลับเข้าราศีมิถุน
29 ต.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวโครโนส

25 พ.ย. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวพลูโต

12 ธ.ค. ดาววัลคานุส ถอยกลับเข้าราศีกรกฎ
14 ธ.ค. ดาวพฤหัส กุม ดาวเซอุส
25 ธ.ค. ดาวเสาร์ ตรีโกณ ดาวมฤตยู
27 ธ.ค. ดาวพฤหัส เล็ง ดาวมฤตยู

ข้อสังเกตคือ ปี 2559 ดาวพฤหัสในราศีกันย์ ตั้งฉากกับ ดาวเสาร์ในราศีธนู ทั้งหมด 2 ครั้ง ในเดือน มี.ค. และ พ.ค. เมื่อดาวใหญ่ทำมุมแรงต่อกัน ย่อมส่งผลต่อเหตุการณ์บนโลกเช่นกัน

ภาพดวงอาทิตย์ยกเข้าราศีมกร 22 ธ.ค. 2558 เพื่อดูความเป็นไปโลกในปี 2559

WinterSolstice22Dec2015