ขอเชิญร่วมงาน “พยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพฯ” 24-30 พ.ย.57 ลานอีเดน ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์

ขอเชิญร่วมงาน พยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑:๐๐ – ๑๙:๐๐ น. ณ ณ ลานอีเดน ชั้น ๓ (เดินจากทางเข้า Sky Walk แล้วขึ้นมาอีกหนึ่งชั้น) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพฯ

พบกับสุดยอดโหราจารย์และนักพยากรณ์ชั้นนำของไทย ทั้งโหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์ยูเรเนียน ลายมือ กาลโยค ไพ่พยากรณ์ เลขเจ็ดตัว ฯลฯ นำทีมโดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย, อ.ศศิโสม (ยุ่น), .ลี ภัทรพงศ์มณี, อ.กิตตินันท์ เจนาคม, อ.บั๊ก โฮ๋ราสาด, อ.กามล แสงวงศ์, อ.สมบูรณ์สุข ไพ่ออราเคิล และนักพยากรณ์ชั้นนำรวม ๓๒ ท่าน

บัตรพยากรณ์ราคา ๔๐๐ บาทต่อท่าน

พร้อมชมนิทรรศการพระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการโหราศาสตร์ไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และเชิญร่วมฟังกิจกรรมพิเศษ เสวนาคุรุโหราศาสตร์

วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เวลา ๑๔:๐๐ น. เสวนาเรื่อง โหราศาสตร์ไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม โดย อ.อารี สวัสดี และ อ.วรพล ไม้สน

เวลา ๑๗:๐๐ น. เสวนาเรื่อง หัตถดาราโหราศาสตร์ โดย อ.ลี ภัทรพงศ์มณี

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เวลา ๑๔:๐๐ น. เสวนาเรื่อง ดินน้ำลมไฟ ธาตุสี่ชี้ช่องลงทุน โดย อ.พัลลาส

เวลา ๑๗:๐๐ น. เสวนาเรื่อง ปรากฏการณ์ฟ้า สถานการณ์โลก ๒๕๕๘ โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

ดำเนินงานโดย มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

ร่วมงานสวดพระอภิธรรม พ.อ.พิเศษ ปรีชา แดงบุปผา 2 ก.ย.55

งานศพ อ.ปรีชา แดงบุปผา 2 ก.ย.55

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 2555 ทางมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ พ.อ.พิเศษ​ ปรีชา แดงบุปผา ณ ศาลา 7 วัดโสมนัสวิหาร ในภาพนี้ อาจารย์อารี สวัสดี ประธานมูลนิธิฯได้มอบซองร่วมทำบุญกับทายาทของอาจารย์ปรีชา

อาจารย์ปรีชา แดงบุปผา เป็นปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์ หรือมักเรียกกันว่า วิชาดูลายมือ ท่านสอนวิชานี้มาหลายทศวรรษ โหรดังๆยุคนี้ต่างก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แทบทั้งสิ้น อาจารย์เป็นคนขยันมาก ยังคงสอนลูกศิษย์อยู่ที่มูลนิธิสมาคมโหรฯจนกระทั่งต้นปีนี้

งานศพ อ.ปรีชา แดงบุปผา ปรมาจารย์ดูลายมือของไทย

เชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ อ.ปรีชา แดงบุปผา ปรมาจารย์ลายมือของไทย

ประกาศแจ้ง
การถึงแก่อนิจกรรมอาจารย์ “พ.อ.พิเศษปรีชา แดงบุบผา”

          มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอแสดงความไว้อาลัยแด่ “อาจารย์พันเอกพิเศษปรีชา แดงบุบผา” ปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์(ลายมือ) ได้ถึงแก่อนิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ 

         คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของท่านอาจารย์พันเอก(พิเศษ)ปรีชา แดงบุบผา ในการถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา

อ.ปรีชา แดงบุปผา
อ.ปรีชา แดงบุปผา

         อ.พันเอก(พิเศษ) ปรีชา แดงบุบผา เป็นปรมาจารย์ทางด้านวิชาหัตถศาสตร์(ลายมือ)ของประเทศไทย ที่ทำการสอนวิชาลายมือมากว่าห้าสิบปี เป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนและกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ความดีความงามของอาจารย์เป็นที่ประทับใจทุกคน ยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกท่านตลอดไป

         มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ณ วัดโสมนัสวิหาร ศาลา 7 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น.

         ขอเรียนเชิญคณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรฯ ,ศิษย์ทุกรุ่น แลผู้มีเกียรติที่ให้ความนับถือท่านอาจารย์ “พ.อ.พิเศษปรีชา แดงบุบผา” ร่วมคารวะศพโดยพร้อมเพรียงกัน

         แผนที่วัดโสมนัสวิหาร http://www.watsomanas.com/thai/map1.php

…………………………………………………………………………………..

กำหนดการ : บำเพ็ญกุศลพันเอก(พิเศษ)ปรีชา แดงบุบผา ณ วันโสมนัสวิหาร ศาลา 7

-พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 น.

-สวดพระอภิธรรม วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ทุกวัน เริ่มเวลา 18.30 น.

-หลังจากเสร็จงานสวดพระอภิธรรมแล้ว ครอบครัวบุตรหลานของอาจารย์พันเอกพิเศษปรีชา แดงบุบผา ต้องการบรรจุศพไว้ร้อยวันเพื่อรอพระราชทานเพลิงศพ และจะทำการแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป