jump to navigation

ร่วมงานสวดพระอภิธรรม พ.อ.พิเศษ ปรีชา แดงบุปผา 2 ก.ย.55 ่7 กันยายน, 2012

Posted by starseerblog in แวดวงโหร.
Tags: , , ,
add a comment

งานศพ อ.ปรีชา แดงบุปผา 2 ก.ย.55

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 2555 ทางมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ พ.อ.พิเศษ​ ปรีชา แดงบุปผา ณ ศาลา 7 วัดโสมนัสวิหาร ในภาพนี้ อาจารย์อารี สวัสดี ประธานมูลนิธิฯได้มอบซองร่วมทำบุญกับทายาทของอาจารย์ปรีชา

อาจารย์ปรีชา แดงบุปผา เป็นปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์ หรือมักเรียกกันว่า วิชาดูลายมือ ท่านสอนวิชานี้มาหลายทศวรรษ โหรดังๆยุคนี้ต่างก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แทบทั้งสิ้น อาจารย์เป็นคนขยันมาก ยังคงสอนลูกศิษย์อยู่ที่มูลนิธิสมาคมโหรฯจนกระทั่งต้นปีนี้

งานศพ อ.ปรีชา แดงบุปผา ปรมาจารย์ดูลายมือของไทย

เชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ อ.ปรีชา แดงบุปผา ปรมาจารย์ลายมือของไทย ่2 กันยายน, 2012

Posted by starseerblog in แวดวงโหร.
Tags: , ,
add a comment

ประกาศแจ้ง
การถึงแก่อนิจกรรมอาจารย์ “พ.อ.พิเศษปรีชา แดงบุบผา”

          มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอแสดงความไว้อาลัยแด่ “อาจารย์พันเอกพิเศษปรีชา แดงบุบผา” ปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์(ลายมือ) ได้ถึงแก่อนิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ 

         คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของท่านอาจารย์พันเอก(พิเศษ)ปรีชา แดงบุบผา ในการถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา

อ.ปรีชา แดงบุปผา

อ.ปรีชา แดงบุปผา

         อ.พันเอก(พิเศษ) ปรีชา แดงบุบผา เป็นปรมาจารย์ทางด้านวิชาหัตถศาสตร์(ลายมือ)ของประเทศไทย ที่ทำการสอนวิชาลายมือมากว่าห้าสิบปี เป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนและกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ความดีความงามของอาจารย์เป็นที่ประทับใจทุกคน ยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกท่านตลอดไป

         มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ณ วัดโสมนัสวิหาร ศาลา 7 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น.

         ขอเรียนเชิญคณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรฯ ,ศิษย์ทุกรุ่น แลผู้มีเกียรติที่ให้ความนับถือท่านอาจารย์ “พ.อ.พิเศษปรีชา แดงบุบผา” ร่วมคารวะศพโดยพร้อมเพรียงกัน

         แผนที่วัดโสมนัสวิหาร http://www.watsomanas.com/thai/map1.php

…………………………………………………………………………………..

กำหนดการ : บำเพ็ญกุศลพันเอก(พิเศษ)ปรีชา แดงบุบผา ณ วันโสมนัสวิหาร ศาลา 7

-พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 น.

-สวดพระอภิธรรม วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ทุกวัน เริ่มเวลา 18.30 น.

-หลังจากเสร็จงานสวดพระอภิธรรมแล้ว ครอบครัวบุตรหลานของอาจารย์พันเอกพิเศษปรีชา แดงบุบผา ต้องการบรรจุศพไว้ร้อยวันเพื่อรอพระราชทานเพลิงศพ และจะทำการแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป