ทรงพระเจริญ Love Live The King. Long Live The Queen

ภาพที่ปวงพสกนิกรชาวไทยปลาบปลื้มและมีความสุข

วันนี้ ในดวงพระราชชาตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พบว่า

อาทิตย์จร = พฤหัส/เซอุส กำเนิด ในคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ แปลว่า บุรุษผู้มีความสุขเพราะการงานที่ประสบความสำเร็จของเขา

พฤหัส/เซอุส จร = พฤหัส กำเนิด แปลว่า การสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ

พอถือได้ว่า เป็นโครงสร้างที่ครบวงจร และแสดงอิทธิพลชัดเจน ดังที่ปวงพสกนิกรได้มองเห็นโดยทั่วกัน

เราคนไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนมาโดยตลอด ทีมงาน “คนมองฟ้า” จึงขอกราบแทบเบื้องบาทและเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ”