ดาวเรียงตัวสวยๆ เช้ามืดพรุ่งนี้ (16 ก.ค. 55)

ฟ้าตะวันออก 16 ก.ค. 55 เช้ามืด

เช้ามืดพรุ่งนี้ (จ.16 ก.ค. 55) ก่อนดวงอาทิตย์ราว 1 ชั่วโมง หากมองไปทางฟ้าตะวันออก สูงจากขอบฟ้าราว 20 องศา จะเห็นดวงจันทร์ ดาวศุกร์ ดาวอัลเดอบารัน (หรือดาวตาวัว) และดาวพฤหัส เรียงตัวอย่างสวยงาม
ใครตื่นเช้ามืด ชาวคนมองฟ้าก็เชิญชวนดูดาวสวยๆกันครับ