jump to navigation

O Noble Fool! A Worthy Fool! ่7 มกราคม, 2020

Posted by starseerblog in เที่ยวแบบโหร.
Tags: , , ,
add a comment

ช่วงสิ้นปี 2019 ที่ผ่านมา ผมได้ไปเที่ยวที่อังกฤษ ได้ไปพักที่ เมือง สแตรทฟอร์ด-อัพออน-เอวอน บ้านเกิดของเช็คสเปียร์ส กวีเอกของอังกฤษ ตรงถนนด้านหน้าบ้านหลังที่เช็คสเปียร์เกิด มีรูปปั้นอยู่ตรงหัวถนน นั่นคือ รูปปั้น The Fool

ในบทประพันธ์ของเช็คสเปียร์ส มักมีตัวละครที่เป็น ตัวตลก The Fool หรือที่เรียกว่า Jester เข้ามาในฉากอยู่หลายครั้ง อย่างประโยคที่ว่า “O Noble Fool! A Worthy Fool!” ที่จารึกไว้ที่ฐานของรูปปั้นนี้ มาจากบทประพันธ์เรื่อง As You Like It ซึ่งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชนิพนธ์แปลไว้ในชื่อเรื่องว่า “ตามใจท่าน”

ประโยคว่า O Noble Fool! A Worthy Fool! นั้น หากเราแปลคำว่า Fool ว่า โง่เขลา ก็แปลประโยคนี้ได้ว่า “โอ ชนชั้นสูงที่โง่เขลา! คนร่ำรวยที่โง่เขลา!” ประโยคนี้พูดโดย ฌาคส์ หลังจากที่เขาได้สนทนากับ The Fool แล้วพบว่า The Fool ตัวตลกพูดจาได้อย่างฉลาด หรือในสำนวนพระราชนิพนธ์แปลของรัชกาลที่ ๖ ว่า “ตลกใยรู้ธรรมขำหนักหนา”

เมื่อมาคิดถึงไพ่ The Fool ไพ่ใบแรกของไพ่ทาโรต์ ก็ดูสอดคล้องกับบทละครเช็คสเปียร์ดังกล่าว เพราะ The Fool หมายถึง คนที่คิดไม่เหมือนใคร มีอิสระเสรี ไม่ยึดติดกับกรอบ มีความกล้าที่จะผจญภัย มีมุมมองที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆ เป็นช่วงเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ

ในช่วงปีใหม่เช่นนี้ จึงขอให้ทุกท่านมีความสุข ได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ กล้าลองทำสิ่งที่แตกต่างไปจากเคย เพราะบางทีมุมมองแบบ The Fool อาจเปิดโลกใหม่ที่สวยงามและนำไปสู่ความสำเร็จความสุขที่ที่เรามองข้ามไปก็ได้

*****************************
เขียนโดย พัลลาส
7 ม.ค. 2020
*****************************

ญี่ปุ่นก็มีแก้ชง ่13 พฤศจิกายน, 2019

Posted by starseerblog in เที่ยวแบบโหร.
Tags:
add a comment

ปลายเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ผมเดินทางไปเที่ยวเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ได้มีโอกาสไปไหว้สักการะวัดและศาลเจ้าหลายแห่งตามประสาคนไทย และได้สังเกตเห็นว่า ที่ญี่ปุ่น ก็มีธรรมเนียมการแก้ชงแพร่หลายอยู่เช่นกัน

อย่างที่วัดนันโซอิน จังหวัดฟุกุโอกะ ที่มีพระนอนสำริด ยาว 41 เมตร ในวัดก็จะมีป้ายบอกเลยว่า คนอายุเท่าไร เกิดปีไหน (เขาบอกเป็นปีรัชศก ตามประเพณีญี่ปุ่น) ปีนี้ดวงดี กลางๆ หรือไม่ดี โดยวนรอบละ 9 ปี จึงไม่น่าใช่ปีชงตามโหราศาสตร์จีน ที่ใช้วงรอบดาวพฤหัส 12 ปี ในการบอกปีดี ปีร้าย (ดูตำแหน่งดาวไท้สุ่ย ซึ่งอยู่ตำแหน่งตรงข้ามดาวพฤหัสเสมอ) แต่น่าจะเป็น ตำราสำนักดาวเหิน ที่แบ่งตารางเป็น 9 ช่องมากกว่า

***************************
โดย พัลลาส
pallas@horauranian.com
***************************