โหราศาสตร์กับไพ่ยิปซี

          โหราศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ ที่ว่าด้วยการค้นหาความจริง โดยอาศัยปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเป็นมูลฐาน เป็นศาสตร์ทางปัญญา ที่เกี่ยวกับปรัชญาอันสูงยิ่ง มีความเกี่ยวพันกับศาสตร์สำคัญต่างๆหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น ดาราศาสตร์ เทววิทยา สัญลักษณ์ศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ฯลฯ นักปราชญ์แต่โบราณได้ทำความเข้าใจปรัชญาธรรมชาติและนำไปสอดแทรกในทุกเรื่องราว ดังเห็นได้จากชื่อ ดาวเคราะห์ แต่ละดวงจะมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของดาว ตำนานเทพนิยาย สัญลักษณ์ และ ความหมายทางโหราศาสตร์ นักโหราศาสตร์ ที่ดีย่อมมองเห็นและเข้าใจปรัชญาเหล่านั้น และสามารถนำไปใช้ในการ พยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ 

          ไพ่ยิปซี หรือ ไพ่ทาโรต์ (Tarot Cards) เป็น พยากรณ์ศาสตร์ อีกแขนงหนึ่ง ที่ประกอบไปด้วยภาษาสัญลักษณ์บนหน้าไพ่ โดยให้นักพยากรณ์ตีความหมายของหน้าไพ่ที่ถูกหยิบออกมา เป็นศาสตร์ที่อาศัยความเข้าใจในปรัชญาของไพ่และใช้จินตนาการค่อนข้างสูง จนบางครั้งดูเหมือนจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติไป อย่างไรก็ตาม ทั้ง โหราศาสตร์ และ ไพ่ยิปซี ต่างก็มีจุดร่วมสำคัญคือ ปรัชญาแห่งธรรมชาติ ทำให้นักโหราศาสตร์สามารถนำหลักปรัชญาที่เรียนรู้จาก โหราศาสตร์ ไปทำความเข้าใจความหมายที่แฝงไว้ใน ไพ่ยิปซี ได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ หากเราพิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่า ไพ่ยิปซี มีลักษณะใกล้เคียงกับโหราศาสตร์ กาลชะตา (Horary Astrology) อย่างมาก เนื่องจากเป็นการพยากรณ์โดยใช้เหตุการณ์ ณ เวลาที่มีผู้มาถามนักพยากรณ์ เช่นเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s